Usługi magazynowania

Wychodząc na przeciw potrzebom skutecznej obsługi klienta, elastyczności i konieczności szybkiego reagowania działalność logistyczna firmy AGL bazuje na odpowiedniej infrastrukturze.

Usługi spedycyjne

Firma organizuje przewóz towarów samochodami całopojazdowymi oraz drobnicę. Organizujemy również transport kolejowy wszystkich rodzajów ładunków w kierunku Europy Wschodniej i Azji.

Agencja Celna

gencja celna AGL DIVISION Sp. z o.o. jest firmą działającą na rynku lubelskim, zlokalizowaną przy zbiegu tras tranzytowych na Wschód Europy.

Linia Drobnicowa

Nasza firma regularnie obsługuje samochodowe przewozy towarów drobnicowych ze wszystkich krajów Unii Europejskiej do Ukrainy.

Oferujemy kompleksowe usługi międzynarodowe w zakresie organizacji trasnportu drogowego oraz kolejowego przede wszystkim w kierunku byłych państw WNP ( Ukraina, Rosja, Kazachstan, Uzbekistan, Tadżykistan, Azerbejdżan, Armenia, Gruzja). 

Doświadczenie, nowoczesne podejście do potrzeb klienta, kompetencje, rzetelność i odpowiedzialność oraz stabilność to kluczowe czynniki wyróżniające firmę AGL Division pośród innych firm spedycyjnych. 

Usługi magazynowania

Dysponujemy krytymi magazynami (zarówno składem celnym jak i zwykłym) i otwartymi placami do składowania towarów. Magazyny znajdują się w Lublinie i na stacji LHS (kolejowa linia szerokotorowa 1520) w Woli Baranowskiej, co pozwala świadczyć kompleks usług magazynowania i obsługi różnego rodzaju towarów na wysokim poziomie.

Nasi pracownicy posiadają duże doświadczenie w pracy z towarem różnego rodzaju m. in.: stalowe wyroby walcowane, druty, rury, cegły, szkło, materiały budowlane i wykończeniowe, surowce chemiczne, kalafonia, drewno, węgiel, tłuczeń, ziarno, oleje itd.

Oferujemy idealne rozwiązania, zarówno w zakresie kompletowania towarów od Państwa europejskich dostawców przed dostawą do krajów byłego ZSRR, jak i w zakresie dystrybucji Państwa towarów po krajach Unii Europejskiej.

Nasze zalety:

– nowoczesny sprzęt do załadunku;
– wszystkie magazyny wyposażone w minitoring, system przeciwpożarowy i budki strażnicze z całodobową ochroną;
– własny tabor samochodowy z różną ładownością;
– dokładne wypełnianie Państwa poleceń.

Usługi spedycyjne

Oferujemy pełny zakres usług logistycznych przewozami samochodowymi (w tym drobnica), kolejowymi, (wszystkimi rodzajami taboru kolejowego) i transportem morskim (przewóz ładunków w kontenerach i luzem). 
Posiadamy ogromne doświadczenie w organizacji transportu kombinowanego.

Nasze zalety:

– własny transport samochodowy o różnej ładowności;
– własne kontenery o długości 20 i 40 stóp;
– własny tabor kolejowy;
– odprawy celne na obszarze Unii Europejskiej we własnej agencji celnej.

Agencja Celna

Agencja celna AGL DIVISION Sp. z o.o. jest firmą działającą na rynku lubelskim, zlokalizowaną przy zbiegu tras tranzytowych na Wschód Europy. Obsługujemy podmioty o rożnym profilu działalności w formie prawnej, którym staramy się zagwarantować skuteczność i rzetelność we wzajemnej współpracy. Jesteśmy firmą nowoczesną i profesjonalną, która dostosowuje się do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Wysoki poziom naszych usług, znajduje odzwierciedlenie w zadowoleniu i zaufaniu naszych klientów.

Jako pierwsi otrzymaliśmy status upoważnionego przedsiębiorcy AEO nr. PLAEOC300000090001, zgodnie z rozporządzenia Komisji (WE) nr 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania Wspólnotowego Kodeksu Celnego (Dz. Urz. WE L 360 z 19.12.2006 str. 64) (Rozporządzenie Wykonawcze), dzięki któremu jesteśmy uprawnieni do korzystania z ułatwień organizacyjno-technicznych prowadzonych przez administracje celną oraz do uproszczeń celnych tj. dokonywania samodzielnych odpraw celnych także poza godzinami pracy urzędu, z zastosowaniem procedury uproszczonej.

Ponieważ wiemy, że współpraca z urzędem celnym może być trudna, staramy się nigdy nie pozostawiać naszych klientów bez wsparcia. 

Posiadamy własny, bezpłatny parking TIR wraz z całodobowym monitoringiem i ochroną.

Świadczone przez nas usługi realizowane są przez doświadczony, kompetentny i zaangażowany zespół. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych agentów celnych, korzystających z najnowszego oprogramowania przeznaczonego do obsługi celnej, co znacznie skraca czas odprawy oraz umożliwia przekazywanie niezbędnych informacji drogą elektroniczną. Dzięki temu jesteśmy w stanie zagwarantować Państwu wyjątkowo korzystny czas odprawy, co z kolei przyczynia się do obniżenia ponoszonych przez Państwa kosztów związanych z obsługą celną. Zapewniamy profesjonalne przedstawicielstwo przed organami celnymi.

Linia Drobnicowa

Nasza firma regularnie obsługuje samochodowe przewozy towarów drobnicowych ze wszystkich krajów Unii Europejskiej do Ukrainy. Zapraszamy do korzystania z naszego nowego serwisu obsługującego towary drobnicowe z Unii Europejskiej do Ukrainy.

Nasza firma oferuje:

– niskie stawki na dostawy;
– regularny transport towarów 2 razy w tygodniu z Europy do Ukrainy;
– własny transport zarówno całopojazdowy jak i drobnicowy;
– odprawę celną w Unii Europejskiej i na Ukrainie.

Komfort w pracy i konkurencyjne ceny

Kolejność usług

Serwis

Firma spedycyjna AGL Division Sp z o.o. oferuje nie tylko organizację transportu, ale również doradztwo oraz najlepsze rozwiązania logistyczne. Naszym priorytetem jest pełne zadowolenie klienta i dotrzymanie wszystkich zobowiązań w zakresie czasu, warunków i bezpieczeństwa realizowanych usług.

Kontakty

AGL-DIVISION sp. z o.o.

ul. Mełgiewska 32A

20-234 Lublin

Polska

tel./fax:

+48 81 459-90-23 — Larysa (polski, rosyjski);

+48 81 459-90-30 — Sandra (polski, rosyjski);

+48 81 459-91-05 — Juri (rosyjski, angielski).

KRS: 0000317969

NIP: PL712-314-72-53

REGON: 60424940

Terminal przeładunkowy AGL Division

STACJA LHS Wola Baranowska

39-450 Baranów Sandomierski

tel./fax: +48 15 641-52-32

Agencja Celna

+48 81 459-90-17 — Piotr (polski, angielski)

Skype: piotr.2272

+48 81 459-90-29 — Sławomir (polski)

Skype, Live: 372bba4c1e66bb03

Spedycja

+48 81 459-90-30 — Sandra (polski, rosyjski)

Skype: agl_sandra

+48 661 22-77-77 — Kinga (polski, angielski)

Skype: agl.kinga

Księgowość

+48 81 459-90-22 — Jolanta (polski)

+48 81 459-90-27 — Beata (polski, rosyjski) 

Skype: agl.beata lub beata.stasiewska

Terminal przeładunkowy

+48 81 459-91-27 — Maciej (polski, rosyjski)

Skype: maciej.darasz1