Certyfikat AEO

07 grudzień 2009 roku firma AGL-DIVISION sp. z o.o. otrzymała certyfikat AEO – Autoryzowany Operator. Ten certyfikat sprawdza, czy nasza firma jest rzetelnym i godnym partnerem w handlu międzynarodowym. Nasz status AEO umożliwia pewne przywileje, na przykład szybszy odpraw celny.

Certyfikacja AEO pozwala:

  • priorytetowe usługi celne oraz rozliczanie wszystkich zgłoszeń celnych;
  • mniej kontroli dokumentów i ładunku;
  • priorytetowe rozliczanie przesyłek podlegających inspekcji;
  • wybór miejsca przeprowadzania kontroli celnej na wniosek przewoźnika i zgody organów celnych;
  • ostrzeżenie dotyczące przesyłek, które mają zostać poddane inspekcji.

AEO jest uznawane w całej Unii Europejskiej, a także w Szwajcarii, Norwegii, Japonii i USA. Dlatego niezależnie od miejsca uzyskania certyfikatu AEO, każda firma posiadająca taką certyfikację korzysta z tych samych przywilejów w całej UE.