RU NASZ FACEBOOK NASZ YOUTUBE NASZ INSTAGRAM
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Magazyn Spedycja Agencja celna Linia drobnicowa

Agencja celna

Agencja celna AGL DIVISION Sp. z o.o. jest firmą działającą na rynku lubelskim, zlokalizowaną przy zbiegu tras tranzytowych na Wschód Europy. Obsługujemy podmioty o rożnym profilu działalności w formie prawnej, którym staramy się zagwarantować skuteczność i rzetelność we wzajemnej współpracy. Jesteśmy firmą nowoczesną i profesjonalną, która dostosowuje się do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Wysoki poziom naszych usług, znajduje odzwierciedlenie w zadowoleniu i zaufaniu naszych klientów.

Jako pierwsi otrzymaliśmy status upoważnionego przedsiębiorcy AEO nr. PLAEOC300000090001, zgodnie z rozporządzenia Komisji (WE) nr 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania Wspólnotowego Kodeksu Celnego (Dz. Urz. WE L 360 z 19.12.2006 str. 64) (Rozporządzenie Wykonawcze), dzięki któremu jesteśmy uprawnieni do korzystania z ułatwień organizacyjno-technicznych prowadzonych przez administracje celną oraz do uproszczeń celnych tj. dokonywania samodzielnych odpraw celnych także poza godzinami pracy urzędu, z zastosowaniem procedury uproszczonej.

Ponieważ wiemy, że współpraca z urzędem celnym może być trudna, staramy się nigdy nie pozostawiać naszych klientów bez wsparcia.

Posiadamy własny, bezpłatny parking TIR wraz z całodobowym monitoringiem i ochroną.

Świadczone przez nas usługi realizowane są przez doświadczony, kompetentny i zaangażowany zespół. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych agentów celnych, korzystających z najnowszego oprogramowania przeznaczonego do obsługi celnej, co znacznie skraca czas odprawy oraz umożliwia przekazywanie niezbędnych informacji drogą elektroniczną. Dzięki temu jesteśmy w stanie zagwarantować Państwu wyjątkowo korzystny czas odprawy, co z kolei przyczynia się do obniżenia ponoszonych przez Państwa kosztów związanych z obsługą celną. Zapewniamy profesjonalne przedstawicielstwo przed organami celnymi.

Oferujemy wygodę i komfort, a przede wszystkim konkurencyjne ceny.
Mamy nadzieję, że będziemy mieli możliwość potwierdzenia naszych słów.