RU NASZ FACEBOOK NASZ YOUTUBE NASZ INSTAGRAM
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Magazyn Spedycja Agencja celna Linia drobnicowa

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

AGL Division Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w lutym 2013 roku podpisała z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie umowę o dofinansowanie realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.


Tytuł projektu

Wzrost konkurencyjności AGL Division Sp. z o.o. poprzez rozbudowę centrum logistycznego w celu wprowadzenia do oferty nowej usługi składu celnego oraz poprawy jakości  dotychczas oferowanych usług.


Opis zrealizowanego projektu

Zrealizowany przez Spółkę AGL Division projekt polegający na rozbudowie centrum logistycznego poprzez budowę przy siedzibie firmy nowoczesnego magazynu wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, wyposażonego w informatyczny system zarządzania, wspierany nowoczesnymi technologiami automatycznej identyfikacji składowanych materiałów. Dzięki rozbudowie centrum logistycznego, została wprowadzona nowa usługa składu celnego, która wraz z nowoczesnym magazynem, posiadającym innowacyjne oprogramowanie oraz agencją celną, zapewnia kompleksowość usług logistycznych.

Punkty Informacyjne o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego

- Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

20-151 Lublin, ul. Stefczyka 3b
tel.: 800-888-776 (bezpłatna infolinia), 81 44-16-750
e-mail: rpo@lubelskie.pl
www.rpo.lubelskie.pl

- Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a
tel.: 81-46-23-831, 81-46-23-812
e-mail: lawp@lubelskie.pl
www.lawp.lubelskie.pl

Dofinansowanie